Dagvaarding

Wanneer u een ‘uitnodiging’ ontvangt om voor de rechter te verschijnen, dan bent u gedagvaard. Dit kan zijn bij een alleensprekende rechter of bij een college van drie rechters. De alleensprekende rechter wordt ook wel politierechter genoemd.  Behandelen drie rechters uw strafzaak, dan moet u verschijnen voor de meervoudige strafkamer.
 
Wanneer u een dagvaarding ontvangt, dan doet u er heel goed aan om direct contact met ons op te nemen. Wij kunnen voor u het dossier opvragen, de zitting met u voorbereiden en u uiteraard verdedigen ter zitting. Na afloop van uw zaak adviseren wij u over het zo nodig in hoger beroep gaan. Als het hoger beroep van toegevoegde waarde is, dan staan wij u ook in die fase van uw strafzaak graag bij.
 
U kunt worden gedagvaard voor veel verschillende strafzaken: geweldszaken (mishandeling, moord, doodslag), drugs, uitingsdelicten (belediging, bedreiging) of vermogensdelicten (diefstal, heling, fraude, witwassen). In al dit soort zaken kunt u absoluut een beroep op ons doen.
 
Maar ook voor andere strafzaken kunt u met een strafrechter te maken krijgen, bijvoorbeeld:
  • economische delicten (denk aan overtreding van de milieuwetgeving of de arbeidstijdenwet);
  • verkeersstrafrecht (roekeloos rijden, rijden zonder rijbewijs, verlaten plaats ongeval, etcetera);
  • wet wapens en munitie; of terrorisme. 

Als u gedagvaard bent in een strafzaak, belt u ons dan direct. Wij zullen met u de mogelijkheden en valkuilen in kaart brengen om u zo optimaal en doeltreffend mogelijk te verdedigen in de rechtszaal.