Invordering rijbewijs

In voorkomende gevallen zal politie/justitie uw rijbewijs niet alleen innemen, maar ook ingevorderd houden. Praktisch gezien mag u dan geen gemotoriseerd voertuig besturen, soms voor een periode van wel zes maanden of langer. U kunt daardoor behoorlijk in de knel raken in verband met uw werk of privé-situatie. Wij kunnen u helpen uw rijbewijs terug te krijgen. Wacht dus niet af, maar neem contact met ons op.