Mr. C.W.J. (Justus) Faber

Justus Faber (1979) is in 2005 beëdigd als advocaat. Van meet af aan is hij zich gaan toeleggen op de verdediging in strafzaken. In 2016 heeft Justus met succes de specialisatieopleiding Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen van de Universiteit Utrecht afgerond. Vanaf 2017 is Justus als gespecialiseerd strafrechtadvocaat lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA). 

Bij het gerenommeerde Maastrichtse strafrechtkantoor Van Berge Henegouwen Advocaten heeft hij zich de fijne kneepjes van het vak eigen gemaakt in talloze (inter)nationale strafzaken. In die periode heeft hij bij voorbeeld de hoofdverdachte bijgestaan in één van de grootste mensenhandelzaken ooit (Koolviszaak), heeft hij één van de hoofdverdachten bijgestaan in een zaak betreffende de tot dan toe grootste privé-wapenvondst in Europa en stond hij één van de verdachten bij in de zogenaamde Asperge-zaak (invoer van ruim 1.700 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven).

In 2012 heeft Justus het Limburgse Heuvellandschap verruild voor de Brabantse Kempen. Vanaf die periode tot nu toe heeft hij er onder (veel) meer voor gezorgd dat zijn van voetbalgeweld verdachte cliënt rondom de in 2014 gespeelde bekerfinale PEC Zwolle – AFC AJAX werd vrijgesproken (megazaak Beker). Ook heeft hij de in de Brabantse media bekende megazaken over drugs met codenamen Lambiek (grootschalige opzet XTC laboratoria) en Maskerbij (invoer van 3.000 kilo hennep uit Pakistan) tot in hoger beroep algehele vrijspraken gescoord voor zijn cliënten.

Daarnaast heeft hij in meerdere overleveringsprocedures met succes Europese Aanhoudingsbevelen aangevochten. Justus wordt vaker geraadpleegd op dit gebied vanwege zijn opgebouwde kennis en kunde.

Vanaf 1 maart 2015 heeft Justus samen met zijn compagnon Marie-José, Beukers & Faber Strafrecht Advocaten opgericht. Binnen dit kantoor houdt Justus zich bezig met het commune strafrecht en internationaal strafrecht (denk aan uit- en overleveringszaken en WOTS-procedures). Ook procedures bij de Hoge Raad der Nederlanden en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zijn voor Justus absoluut geen onbekend terrein.

Daarnaast is Justus gespecialiseerd in CBR-procedures. Hij is één van de eerste advocaten in Nederland die bij de Raad van State met succes geprocedeerd heeft tegen oplegging van het zogenaamde alcoholslotprogramma.

Tot slot mag absoluut niet onvermeld blijven dat Justus veel cliënten bijstaat en heeft bijgestaan in gedetineerdenrecht procedures.

Justus is een no-nonsense advocaat die in iedere zaak opnieuw recht vóór zijn cliënt staat. Voor hem bestaan er geen ‘kleine’ strafzaken, in iedere zaak opnieuw haalt hij het onderste uit de kan voor zijn cliënt. Vasthoudendheid, doorzettingsvermogen en doelgerichtheid zijn typische eigenschappen van hem.


Justus Faber heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Strafrecht

Deze registratie verplicht Justus elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.