WOTS / WETS / VOGP

Als u een gevangenisstraf opgelegd heeft gekregen in het buitenland, dan kunt u deze in voorkomende gevallen in Nederland uitzitten. Wij adviseren u graag of u daarvoor in aanmerking komt en hoe u daarop feitelijk aanspraak kunt maken. Ook wanneer u eenmaal in Nederland bent aangekomen, kunt u een beroep op ons blijven doen.