Jeugdstrafrecht

Als u minderjarig bent, of als u de ouder/verzorger van een minderjarige bent, dan kan het zijn dat u met politie/justitie te maken krijgt. Dergelijke zaken hebben veel raakvlakken met ‘volwassenen strafrecht’, maar het is tegelijkertijd ook een heel andere tak van sport.
 
Zo is het jeugdstrafrecht met name bedoeld om de jeugdige verdachte ‘op te voeden’. Ook zijn er veel andere instanties betrokken bij dergelijke procedures, zoals de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg.

Wij hebben jarenlange ervaring op dit rechtsgebied. Belt u ons als u hiermee te maken krijgt