Veel van onze gedetineerde cliënten hebben vragen over hun rechten en plichten binnen detentie. Met succes hebben wij onze cliënten bijgestaan in klachten over inbreuken die op hun rechten binnen detentie worden gemaakt.
Denk daarbij aan het openmaken van vertrouwelijke post, het knabbelen aan bezoektijden, het niet (tijdig) overgeplaatst worden of het niet met verlof kunnen gaan in verband met belangrijke familiegebeurtenissen. Als u, of uw naaste, in het nauw dreigt te komen binnen detentie, belt u ons dan op. Wij beschikken over jarenlange ervaring binnen dit zeer belangrijke onderdeel binnen het strafrecht.
Gedetineerde zaken

Klachten over inbreuk op uw rechten binnen detentie?