Als u vaker met politie/justitie te maken krijgt, dan kan het op een gegeven moment zo zijn dat het openbaar ministerie aan de rechter vraagt om zeer streng in te grijpen om nieuwe zaken te voorkomen.

Een dergelijke vordering betekent dat u voor een termijn van twee jaar in een traject zit gericht op uw resocialisatie. Deze sanctie wordt de ISD-maatregel genoemd. ISD staat voor Inrichting voor Stelselmatige Daders.

Wanneer u in een dergelijke situatie gedetineerd bent, wanneer u mensen kent die hierin zitten, of als het opleggen van een dergelijke maatregel dreigt, neemt u dan
contact met ons op. Net als bij TBS-zaken, wordt het opgelegd zijn van een ISD-maatregel tussentijds getoetst. Ook in deze zaken zijn wij gepokt en gemazeld geraakt in de loop der jaren. U staat bij ons niet met lege handen!

ISD maatregel

Is de ISD maatregel bij u of bij mensen die u kent opgelegd?