Het jeugdstrafrecht is met name bedoeld om de jeugdige verdachte ‘op te voeden’. Naast de advocaat en justitie zijn er veel andere instanties betrokken bij dergelijke procedures, zoals de Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdreclassering.

Als je minderjarig bent, of als u de ouder/verzorger van een minderjarige bent, dan kan het zijn dat je met politie/justitie te maken krijgt. Dergelijke zaken hebben veel raakvlakken met het ‘volwassenen strafrecht’, maar het is tegelijkertijd ook een heel andere tak van sport.

Wij hebben jarenlange ervaring op dit rechtsgebied. Neem contact met ons op als je hiermee te maken krijgt.

Jeugdstrafrecht advocaat

Wij hebben jarenlange ervaring met jeugdstrafrecht