Uw rijbewijs kan worden ingevorderd als u bijvoorbeeld 50 km per uur of meer te hard rijdt, of een alcoholgehalte in uw bloed heeft van meer dan 1,3 promille. In voorkomende gevallen zal politie/justitie uw rijbewijs niet alleen innemen, maar ook in bezit houden.

Praktisch gezien mag u dan geen gemotoriseerd voertuig besturen, soms voor een periode van wel zes maanden of langer. U kunt daardoor behoorlijk in de knel raken in verband met uw werk of privé-situatie. Wij kunnen u helpen uw rijbewijs terug te krijgen. Wacht dus niet af, maar neem contact met ons op.

Rijbewijs ingevorderd

Wij helpen u wanneer uw rijbewijs is ingevorderd.