Het kan gebeuren dat u door de autoriteiten van een buitenland gezocht wordt. Wellicht dat u nog een straf moet uitzitten elders, of is er sprake van een opsporingsonderzoek jegens u. Als dat buitenland lid is van de Europese Unie, dan wordt om uw overlevering gevraagd.

Als dat buitenland geen lid is van de EU, dan wordt uw uitlevering verzocht. Ons kantoor is gespecialiseerd in dit soort procedures. Wij staan u bij met raad en daad om te voorkomen dat u onnodig naar een (ver) buitenland zou moeten. Ons kantoor beschikt bovendien over een uitgebreid netwerk van strafrechtadvocaten in den vreemde. Wij laten u dus absoluut niet in de steek, ook niet als u elders gedetineerd zou raken. Neem contact met ons op.

Uitlevering of overlevering

Verzoek om uitlevering of overlevering door buitenland?